Xin gửi đến các bạn gợi ý đáp án tham khảo môn Vật lí – Tốt nghiệp THPT năm 2011

Mã đề: 642

1. A

2.A

3.B

4.A

5.C

6.C

7.D

8.A

9.C

10.B

11.D

12.D

13.B

14.B

15.B

16.D

17.C

18.D

19.C

20.B

21.D

22.A

23.A

24.A

25.A

26.B

27.C

28.D

29.B

30.B

31.C

32.A

 

Phần chương trình cơ bản:

33.D

34.A

35.D

36.B

37.C

38.D

39.C

40.B

—————-

Advertisements